Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-förordning som gäller behandling av personuppgifter och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen bidrar dels till att samma lag gäller i alla EU-länder och stärker dessutom medborgarnas integritetsskydd och rättigheter.

 

Vad är en personuppgift?

 

Vilka rättigheter har du?
Dataskyddsförordningen innebär kortfattat att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och du har kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller att få ut eller flytta dina uppgifter.

 

Hur behandlar C-R Utbildning dina personuppgifter?
Det är viktigt för oss på C-R Utbildning att du känner förtroende för hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi genomfört flertalet åtgärder för att fortsatt säkerställa att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och är skyddade.

 

Vidare information hos Datainspektionen
Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet övervakar att de som behandlar personuppgifter följer Dataskyddsförordningen och inte gör intrång i enskilda individers personliga integritet. På Datainspektionens hemsida kan du få mer information om vad Dataskyddsförordningen innebär.